Kennis

Naast de kennis die BureauBCW verzamelt over de infrastructurele, ruimtelijke en planologische ontwikkelingen, zijn we ook actief op aanverwante kennisgebieden. Voor het middelbaar beroepsonderwijs hebben wij bijvoorbeeld arbeidsmarktverkenningen gedaan naar de toekomst van hernieuwbare energie om te bepalen aan welke kwaliteiten studenten techniek over tien jaar moeten voldoen.

Voor het technisch en universitair onderwijs verzorgen we workshops, onder meer over de infrastructurele voorzieningen voor lokale energieproductie en over de inrichting van het toekomstig beroepsonderwijs. Ook begeleiden we studenten daarbij. Omdat we menen dat studenten uit het beroepsonderwijs een belangrijke rol spelen in de innovatie van Nederland onderzoeken we de mogelijkheid van een kennisinfrastructuur op dat gebied.

Op bestuurlijk niveau zijn we betrokken bij een onderzoek naar verbetering van de besluitvormingsstructuur over de financiering van de regionale mobiliteit. Zo is in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag de samenhang met de bestuursvorm bekeken vanwege de verdeling van de verkeers- en vervoersgelden.