Communicatie

BureauBCW heeft niet alleen een jarenlange ervaring met communicatie, maar is ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden om die ervaring toe te passen. Die kennis kan op verschillende manieren worden gebruikt. Voor veel infrastructuurprojecten is een goede communicatiestrategie cruciaal. Communicatie is in dat geval een beleidsinstrument om doelstellingen van het project te bereiken. Bewoners en bedrijven stellen steeds vaker kritische vragen, worden deelnemer aan de besluitvorming of zelfs mede-ontwikkelaar.

Dit vraagt om een heldere communicatie, het toegankelijk maken van kennis en het goed in kaart brengen van kansen en bedreigingen. Door problemen te verhelderen dragen we bij aan de kwaliteit van de besluitvorming, verspreiding van kennis en vergroting van het draagvlak. Om de informatie goed over te dragen maken we communicatiemiddelen (nieuwsbrieven, websites, workshops e.d.), schrijven we artikelen, informatieve teksten en trendrapporten.

Dankzij onze kennis van communicatie, informatie en media leveren we bijdragen aan duurzame ontwikkelingen waarvoor een grondige ruimtelijke analyse en aanpak is vereist. We bieden advies en ondersteuning en analyseren de verbanden tussen verschillende kennisgebieden. Zo dragen we bij aan een duurzaam eindresultaat, waarin haalbaarheid centraal staat.

 

Vier plaatjes ineen