Ruimte

BureauBCW heeft de kennis en ervaring in huis om ontwikkelingen door een ruimtelijke en planologische bril te bekijken. We beoordelen niet alleen de ligging, inrichting en effecten van plannen, maar ook het planproces. Kennis van ruimtelijke vraagstukken wordt steeds relevanter. De traditionele modellen voor projectontwikkeling en grondexploitatie maken plaats voor nieuwe vormen van planning. Wetgeving en de ideeën rond ruimtelijke ordening veranderen bovendien snel. Dit vertaalt zich niet alleen in de nieuwe Omgevingswet, maar ook in het vaker toepassen van maatschappelijke kosten-baten analyses.

Het toevoegen van de ruimtelijke component aan plannen op het gebied van mobiliteit, energie of duurzaamheid verhoogt de kans van slagen aanzienlijk. Zo wordt bijvoorbeeld op bedrijventerreinen de transportvraag van bedrijven op elkaar afgestemd. Een ander voorbeeld is de verknoping van wonen en mobiliteit in regionale OV-netwerken, een trend die die ook wel Transit Oriented Development (TOD) wordt genoemd. We gebruiken graag onze kennis over ruimtelijke en planologische ontwikkelingen om plannen op te stellen, planprocessen te begeleiden, projecten uit te voeren en inrichtingsontwerpen te maken.

 

Vier plaatjes ineen