Visie

BureauBCW wil bijdragen aan de ontwikkeling naar een duurzame maatschappij. Daarin spelen begrippen als leefbaarheid, duurzaamheid, circulaire economie, innovatie, nabijheid en bereikbaarheid een centrale rol. Bepalend voor de inrichting en ontwikkeling van die samenleving zijn communicatie en infrastructuren. De ontwikkelingen daarin zijn voor ons de ordeningsprincipes voor de inrichting van de ruimtelijke, planologische en communicatieprocessen. Werkend vanuit deze visie onderscheiden wij in onze aanpak vier werkvelden waarop we deskundig zijn en anderen kunnen helpen: infrastructurele ontwikkelingen, ruimtelijke en planologische ontwikkelingen, kennis en communicatie.

 

Vier plaatjes ineen