Infrastructuur

Voor BureauBCW staan duurzame en slimme infrastructuren centraal. Het gaat hierbij om alle mogelijke infrastructuren die een fysiek, en dus een ruimtelijk,  karakter hebben: van ICT, energie en langzaam verkeer tot en met groene, blauwe en sociale infrastructuren. Alle aspecten van die infrastructuur kunnen daarbij aan de orde komen: planning, realisatie, financiering, inrichting, technologie, gebruik en nog veel meer.

Vooral aan de aspecten die de toekomstige ontwikkelingen bepalen kunnen we veel praktische kennis toevoegen. Wij kunnen bijvoorbeeld de effecten voor de infrastructuren over tien jaar duidelijk maken van auto’s die rijden op elektriciteit of waterstof. Op basis van die kennis geven we projectleiders aanbevelingen over de uitvoering van de plannen. Voor de energievoorziening in 2040 met de betrokken partners is een roadmap opgesteld. Die moet leiden tot een adequate Nederlandse infrastructuur voor energie in dat jaar. Maar ook hebben we studies gedaan naar duurzame vormen van mobiliteit voor de verkeersinfrastructuur van het gewest Den Haag.

Om de toekomstige ontwikkelingen boven tafel te krijgen doen we onderzoek, nemen we interviews af, maken we plannen voor de inrichting van nieuwe infrastructuren en bedenken we scenario’s voor de uitvoering.

 

Vier plaatjes ineen